Vlastní životopis
 
PAMĚTI (úryvky)
Brno - první kapelník
Estonsko - Reval
Lipsko - Staegemann
Tři sezóny na Rýnu
Hannover - Hamburk
 
GALERIE
Nahrávky, fotky

 
O JINÝCH (úryvky)
Toscanini
Mahler
 
J. ČERNÝ O K. B.
Reflex, 6. 3. 2003
 
ZD. NEJEDLÝ O K. B.
(úryvky z Dějin opery ND)
1899-1900
1900-1901
1910
1911
Tři velké postavy
Burian - Destinnová

  Karel Burian
12. 1. 1870 v Rousínově u Rakovníka - 25. 9. 1924 v Senomatech v rodném kraji
In the world known as Carl (Karl) Burriandeutschenglish
 
cara
 
Byl jsem v Revalu. Chudý pokojík, někde v suterrénu, uhostil ve svých málo veselých stěnách mladistvého pěvce a stopil ve svém nitru kromě kufru, jako mívají rekruti, celý arsenál tužeb, nadějí, žalů a pochyb… Jak bude dál? A co, když ne? Zpátky? Nikdy! A k tomu všemu - podzim, o němž nemáte zdání, který je ve své melancholické nádheře jediný, podzim na severním Baltu…! Tam je člověk nešťastně šťastným… Nechybí-li ovšem všecko ostatní, jako to bylo u mne. Zdomu jsem se neodvážil, jen abych nezastihl někoho, jenž by mohl tajnůstky mé duše uhodnout a prozradit… Oznámil jsem písemně, kde bydlím a že očekávám dispozice. Že bylo mou povinností navštívit ředitele a se představit, to mi bylo nade vší pochybnost jasno, ale praktický můj smysl mi řekl, že by to byl nesmysl. Má 22letá hlava kalkulovala takto: Představíš-li se řediteli, zapřede zvědavý pán bůh ví jaký hovor, z něhož nebude návratu, a sezná, že tvé znalosti německé řeči nejen nestačí pro tenora revalské opery, ale že se nerovnají ani znalostem ruského "izvoščika", jenž - ze zvyku - je analfabet.. Tedy předem se vyhneš řediteli tak dlouho, až tě uslyší na zkoušce, neboť tamo ti kyne spása jediná: hlas tě musí vytrhnout!…
 
Na to mi bylo oznámeno, že zpívám k otevření sezóny Troubadoura. Oddechl jsem si. Právě to byla jedna partie ještě ze školy, ač jsem o textu neměl po brněnských turnajích už ani zdání, a z praktického stanoviska byla jednou z často už zpívaných…
 
Lohengrin...…Přišel jsem do zkoušky, uctivě se poklonil, řekl, že se jmenuji Burian, postavil se do koutka a - spustil. Ať mě oslovil kdokoli, víc než "ja ja", "nein nein" ze mne nedostal, dělal jsem zkrátka dojem idiota, což při mém tenorském povolání nemohlo být direktně nápadné, anebo dojem zoufalce, což za daných okolností také nebylo s podivem…
 
…na to sledoval hned Lohengrin, kterým jsem se zapsal Revalským na vždy v paměť, a o kterém poznamenal kritik v "Revaler Zeitung": Včera nám poslal svatý Grál nejmladšího ze svých reků, aby bojoval za čest Elsy ze Brabant; on zvítězil a vybojoval také čest našeho divadla…
 
Než jsem se vyspal, byla tu nabídka slavného Maxe Staegemanna z Lipska, jenž zcela neznámou, mladou sílu chtěl získati pro svůj uznaný ústav. Podepsal jsem. Reval - Lipsko! V tom už leží tragičnost rozporu…
 
V Praze, 15. Března 1911, foto: K. B. jako Lohengrin
cara
 
Creative Commons License
Karel Burian by Boris Klepal is licensed under a Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Literatura: Burian K.: Paměti (čas. Smetana, Praha, ročníky 1911 - 1912); Hradčanský J. V.: Komorní pěvec Karel Burian ve svých veršovaných dopisech (Graf. ústav L. Beneše, Český Brod, 193?); Hradčanský J. V.: Komorní pěvec Karel Burian ve svých veršovaných dopisech (Fr. A. Urbánek a synové, Praha, 1933); Burian E. F.: Karel Burian (Praha 1948); Novotný A.: Pěvecký portrét (Supraphon, Praha 1974); Wenig J.: Ema Destinová - Karel Burian (Supraphon, Praha, 1960); Nejedlý Z.: Dějiny opery Národního divadla I.-II. (Praha, 1949); Rektorys A.: Naši operní pěvci, (Praha 1958); Černý J.: Osmý den (čas. Reflex, Praha, 6. 3. 2003)

Texty Karla Buriana a Zdeňka Nejedlého jsou kráceny a ponechány bez jazykové úpravy.
Realizace a redakce: Boris Klepal,
poděkování za poskytnutí a opsání části materiálů: Miloši Klepalovi a Aleně Kedrové.
Dotazy, informace, reakce

design © Boris Klepal, 2002